Yamaha Star Stryker banner
2013 Yamaha Stryker (White)
2016 Yamaha Stryker (Gun Metal Grey)
2000 Yamaha V-Star Classic 1100cc (Candy Apple Red)
2013 Yamaha Stryker (Black)
2018 Yamaha Stryker (Matte Grey Metallic #3)
2005 Yamaha V Star 650 Classic (Black)
2015 Yamaha Stryker (Green)
Meg
2015 Yamaha Stryker (Red)
2014 Yamaha Stryker (Grey)
2013 Yamaha Stryker (Black)
2014 Yamaha XVS1300 Stryker (Blue)
Top